Information

3519 rank

Progressive Era

25677756 points

24252 battles

Ranking

Next playerthomas205

Previous player xvlada

Score - 30 days
LuisII
thomas205
xvlada
Battles - 30 days