Information

4 rank

Space Age Titan

2,733,657,389 points

772,708 battles

Ranking

Next playerIsi NO GAME

Previous player Il Valoroso Agrippa 101

Score - 30 days
FuriousPaky81
Isi NO GAME
Il Valoroso Agrippa 101
Battles - 30 days