Information

338 rank

Space Age Titan

375,841,135 points

91,222 battles

Ranking

Next playerPrisciandaro

Previous player sdrubale

Score - 30 days
RoronoaZoro
Prisciandaro
sdrubale
Battles - 30 days