Information

259 rank

Space Age Titan

731,836,537 points

120,945 battles

Ranking

Next playerSubZero-273

Previous player Totti101

Score - 30 days
Тэффи
SubZero-273
Totti101
Battles - 30 days