Information

8 rank

Space Age Titan

3,562,573,200 points

909,141 battles

Ranking

Next playerAmeila the Merciful

Previous player Whitedovesign

Score - 30 days
Jasonius the Tired
Ameila the Merciful
Whitedovesign
Battles - 30 days