Information

11 rank

Space Age Titan

3,284,338,307 points

966,731 battles

Ranking

Next playerThomas of the Locke

Previous player *ChaCha*

Score - 30 days
Little Minion
Thomas of the Locke
*ChaCha*
Battles - 30 days