Information

29 rank

Space Age Titan

2,062,673,588 points

486,902 battles

Ranking

Next playerggsmith3

Previous player abiding1

Score - 30 days
fikoman
ggsmith3
abiding1
Battles - 30 days